Единечен евиденциски лист

13 Јан 2022
647 пати

Почитувани,

Ве молиме за сите нови легитимации да го користите Единечниот евиденциски лист кој се наоѓа во прилог, согласно Законот за заштита на лични податоци.

Со почит,

Македонска Риболовна Федерација

ПРЕЗЕМЕТЕ ГО ПРИЛОГОТ:

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00