Нови концесии за 2021

10 Мај 2021
2485 пати

Почитувани,

Во прилог може да ја преземете листата на нови доделени концесии за риболовни ревири и рекреативни зони, како и поништени постапки за доделување на некои концесии.

Со почит,

Македонска Риболовна Федерација

ПРЕЗЕМЕТЕ ГО ПРИЛОГОТ:

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00