Известување за уплата на судиска такса

04 Мар 2020
2042 пати

Почитувани,

Ве известуваме дека уплатата за судиска такса и спортска легитимација за 2020 година се уплатува на жиро сметка 300 000000 191029 Комерцијална банка најдоцна до 20.03.2020 година.

Со почит,

Македонска Риболовна федерација

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00