ИЗВЕСТУВАЊА

Одржано годишно собрание на МРФ - 19.04.2015

Одржано годишно собрание на МРФ - 19.04.2015

21 Април 2015

На 19.04.2015 во конгресната сала во С.Ц. Борис Трајковски се одржа годишното собрание на Македонска Риболовна Федерација. На собранието беа присутни претставниците на повеќето риболовни здруженија, како и гости од...

 

НАТПРЕВАРИ

Екипи и спортисти за 2014

Екипи и спортисти за 2014

24 Декември 2014

13.12.2014 година во мотелот „Лозар" на езерото „Младост"–Велес се одржа 2-ра по ред „Рибарска средба" во организација на Македонска Риболовна Федерација.Во рамките на прославата беа прогласени најдобри екипи и поединци...

ЛИЧНИ КАРТИ НА РИБОЛОВНИ ЗДРУЖЕНИЈА

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk