ИЗВЕСТУВАЊА

Порибување на езеро Мавровица

Порибување на езеро Мавровица

09 Декември 2014

Во петокот на 05.12.2014 година, со подршка од градоначалникот на Св.Николе, Зоран Тасев, од страна на Спортско риболовното друштво „Мрена" - Св. Николе и МРФ на вештачката акумулација „Мавровица" се...

 

НАТПРЕВАРИ

НАЈДОБРИ ЕКИПИ И ПОЕДИНЦИ ЗА 2014

НАЈДОБРИ ЕКИПИ И ПОЕДИНЦИ ЗА 2014

10 Декември 2014

Во прилог се листите со најдобрите екипи и поединци во спортските рибоовни натпревари за 2014 година.

ЛИЧНИ КАРТИ НА РИБОЛОВНИ ЗДРУЖЕНИЈА

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел/Факс: 389 2 3164 539
Е-пошта: contact@mrf1952.mk