ИЗВЕСТУВАЊА

Програма за финансиска поддршка во рибарството

Програма за финансиска поддршка во рибарството

05 Јануари 2015

Во Службен весник на РМ, бр. 194 од 25.12.2014 година, објавена е ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2015 ГОДИНА.Средствата од став (1) потточка 1.7. од овој...

 

НАТПРЕВАРИ

Екипи и спортисти за 2014

Екипи и спортисти за 2014

24 Декември 2014

13.12.2014 година во мотелот „Лозар" на езерото „Младост"–Велес се одржа 2-ра по ред „Рибарска средба" во организација на Македонска Риболовна Федерација.Во рамките на прославата беа прогласени најдобри екипи и поединци...

ЛИЧНИ КАРТИ НА РИБОЛОВНИ ЗДРУЖЕНИЈА

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk